Gota de Llum

PROJECTE: Naming i Identitat corporativa.
Client: Gota de Llum