Forn de Pa Camats

PROJECTE: Reportatge Obrador
Client: Forn de Pa Camats